องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้า ยินดีต้อนรับ

 
 
 • พิธีถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา 2559 ณ วัดพระธาตุพนม
 • พิธีถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา 2559 ณ วัดพระธาตุพนม
 • โครการประชารัฐ ปั่นโอ่ง อบต.อุ่มเหม้า พร้อม พิธีมอบโอ่ง ณ หน้าวัดพระธาตุพนม
 • โครการประชารัฐ ปั่นโอ่ง อบต.อุ่มเหม้า พร้อม พิธีมอบโอ่ง ณ หน้าวัดพระธาตุพนม
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลั ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
แจ้งช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แจ้งช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 256 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่ารักษาแผ่นดิน กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ ชื่อ " ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่ารักษาแผ่นดิน กิจกรรมปลูกต ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศพด. สังกัด อบต.อุ่มเหม้า และ อนุบาล รร.โสกแมว
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศพด. สังกัด อบต.อุ่มเหม้ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการทบทวน/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)และการจัดทำแผนศึกษา(พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ 2564
โครงการทบทวน/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย นายเผย คำมุงคุณ นายก อบต.อุ่มเหม้า พร้อมคณะ พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง ได้จัดพิธีถวายเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้า
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย นายเผย คำมุงคุณ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศใบสั่งซื้อ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ประกาศใบสั่งซื้อ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศใบสั่งจ้าง จ้างเหมาทำป้ายอคีลิค พร้อมโครงเหล็ก ตามโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศใบสั่งจ้าง จ้างเหมาทำป้ายอคีลิค พร้อมโครงเหล ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายอคีลิค พร้อมโครงเหล็ก ตามโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายอคีลิค พร้อม ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้า เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้า เรื่อง การรา ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  ประาศ อบต.อุ่มเหม้า เรื่อง ประกวราคาซื้อโครงการจัดซื้อครูณภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกดีเชล) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประาศ อบต.อุ่มเหม้า เรื่อง ประกวราคาซื้อโครงการจัด ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน แบบเตาเผาเดี่ยว บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้า เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้า เรื่องกำหนดหล ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  ประวัติ
  วิสัยทัศน์และภารกิจ
  ประกาศเจตจำนงฯ
  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
  ข้อมูลเชิงสถิติ
  ตราสัญลักษณ์
  ผลงาน / กิจกรรม
  รายงานแสดงงบฐานะการเงิน
  รายงานผลปฎิบัติงาน
  รายงานควบคุมภายใน
  รายงานประชุมสภา
  บริหารงานบุคคล
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนปฏิบัติการ
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุ
  แผนดำเนินงาน
  ข้อบัญญัติ
  คู่มือประชาชน
  กระดานสนทนา
  มาตรฐานการปฎิบัติงานของหน่วยงาน
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
  ข่าวประกาศ
  ความรู้ / บทความ
  ลิงก์ที่น่าสนใจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
  สำรวจความพึงพอใจ
  สถานที่น่าสนใจ
  สถานที่ราชการ
  facebook
  แอต LINE องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้า
  เช็คเมลล์
  สถ.ท้องถิ่น
  จังหวัดนครพนม
  กฎหมาย อปท.
  กระทรวงมหาดไทย
  ศูนย์ดำรงธรรมมหาดไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงบประมาณ
  ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
  ค้นหา
  มหาดไทยแชลแนล
  โยธาไทย
  ตรวจสลาก
  โปรแกรมอ่านไฟล์Acrobat
  รวมลิ้งค์ท้องถิ่นจังหวัด
  ระบบบันทึกบัญชี
  สำนักงาน ปปช.
  กรมบัญชีกลาง
  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  ส.ส.ส
  สำนักงานก.พ.
  สายด่วนรัฐบาล
  กรมการค้าภายใน
  ดูทีวีออนไลน์